Seminář VHOS Moravská Třebová

VAE CONTROLS se tradičně účastní jako generální sponzor semináře "Nové metody a postupy při provozování ČOV". Součástí bude i odborná přednáška "Dopad zákona o kybernetické bezpečnosti na řízení stokových sítí a ČOV".

Dopad zákona o kybernetické bezpečnosti na řízení stokových sítí a ČOV 

Loading