Vedení vysokoškolského diplomanta

VAE CONTROLS® spolupracuje s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě a zadala budoucímu mladému inženýrovi diplomovou práci na téma: Návrh řídícího systému čistírny odpadních vod. Vedením diplomanta byl pověřen ing. Oldřich Hladký / VAE CONTROLS.
Loading