Spolupráce s VŠB-TU v Ostravě

VAE CONTROLS® navázala vědeckou spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě - katedrou Měření a regulace.
Loading