Page 18 - VCL Final2

Basic HTML Version

We produce GSM and GPRS communications, retransmission devices, and PLC devices for
radio and power industry networks.
For petrochemistry we produce additive dosing units, earthing testers and the identification
system designed for explosion-risk environment. All the products are certified for the explosion-
risk environment according to the standards valid in the EU countries and the USA.
Earthing devices that we produce for petrochemistry serve for proper earthing of tank trucks
or railway tank wagons when flammable substances are decanted; the device leads away
electrostatic charges. The additive dosing units enable to add complementary substances
into the base products for example for the fuel production with biocomponents.
We design and produce electrical equipment based on individual customer requirements. Our
products are sold within the networks of the worldwide vendors such as STAHL and FMC.
We also run a wholesale business of industrial electrical materials made by top world
brands.
For petrochemistry and water management we offer an identification system based on chip
cards with radio data transmission. We use touch free cards that are quite resistant not only
against damage but also against fakery and misuse.
For power industry we produce modified PLC controllers for power network data acquisition
and transmission.
Pro použití v petrochemii vyrábíme např. aditivační jednotky, testery uzemnění a identifikační
systém do prostředí s nebezpečím výbuchu. Všechny výrobky jsou certifikovány do prostředí
s nebezpečím výbuchu dle standardů platných v zemích EU a USA.
Uzemňovací zařízení, které vyrábíme pro použití v petrochemii, slouží k řádnému uzemnění
automobilových nebo železničních cisteren při stáčení hořlavých látek a zajišťuje odvedení
elektrostatického náboje. Aditivační jednotky umožňují přidávat do základních produktů
doplňující látky, např. pro výrobu pohonných hmot s bio složkami.
Navrhujeme a vyrábíme elektrická zařízení dle individuálních požadavků zákazníka. Naše
výrobky jsou nabízeny i v sítích světových prodejců STAHL a FMC.
Součástí naší nabídky je i velkoobchod průmyslovým elektromateriálem předních světových
značek.
Pro petrochemii i vodárenství nabízíme identifikační systém na bázi čipových karet s radiovým
přenosem dat. Používáme bezdotykové karty, které jsou velmi odolné nejen proti poškození,
ale i proti napodobení a zneužití.
Pro oblast energetiky vyrábíme modifikované plc automaty pro sběr a přenos dat energetických
sítí.
Speciálně pro vodárenství jsou určeny telemetrické stanice, které mimo jiné umožňují dálkové
programování prostřednictvím běžné komunikační linky, programovatelné zdroje pro napájení
radiových stanic, komunikační moduly a bleskojistky pro ochranu vysokofrekvenčních stupňů
radiostanic apod.
Pro řízení leteckého provozu vyvíjíme a dodáváme informační systémy řízení letového
provozu.
6
3
7