Page 19 - VCL Final2

Basic HTML Version

8
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
9
8
9
1
4
2
9
Dosing unit EVA 6 is compact, highly accurate equipment
for continuous dosing of additives while filling-up or pour-
ing a product (petrol, diesel, etc.).
Dosing unit EVA 5 is compact, highly accurate equipment
for continuous dosing of additives while filling-up or pour-
ing a product (petrol, diesel, etc.).
Grounding unit EGT 4 ensures safe pumping of fuels into
tank trucks or tank cars in fuel depots.
Converter f/I CFI 2 is designed for converting input pulses
with maximum frequency 1KHz into the current ranging
from 4 to 20 mA.
Display device EDA is designed for reading and recording
data into the equipment in explosive area - zone 1.
Communications Module VCLX24C01 converts the Serck
telemetric protocol for transmission by the radio net using
retransmission.
Bluetooth module EMBT 1 is designed for communication
within Bluetooth net in explosive area.
Explosion-proof winch SREX 1 serves for winding a cable
and is used in connection with grounding units from the
type range UZCL 3.d; 4.d; 5.d; 6.d and EGT 4, EGT 6.
MPC-52G - Industrial PC with integrated display.
Aditivační jednotka EVA 6 - kompaktní, vysoce přesné za-
řízení pro kontinuální dávkování přísad (aditiv), při plnění
nebo stáčení produktu (benzínu, nafty a pod.).
Aditivační jednotka EVA 5 - množství přísad je řízeno dle
aktuálního průtoku produktu a předepsané receptury
Uzemňovací člen EGT 4 - zabezpečuje bezpečné čerpání
pohonných hmot do autocisteren nebo železničních cis-
teren ve velkoskladech pohonných hmot.
Převodník f/I CFI 2 - pro převod vstupních impulzů o maxi-
mální frekvenci 1kHz na proud 4 - 20mA.
Zobrazovací jednotka EDA - pro vyčítání a zápis dat do zaří-
zení v prostředí s nebezpečím výbuchu - zóna 1.
Komunikační modul VCLX24C01 - provádí konverzi teleme-
trického protokolu Serck pro přenos rádiovou sítí s využitím
retranslací.
Modul Bluetooth EMBT 1 je určený pro komunikaci v Blue-
tooth síti v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Nevýbušný naviják SREX 1 slouží k navíjení kabelu a pou-
žívá se ve spojení s uzemňovacími členy typové řady UZCL
3.d; 4.d; 5.d; 6.d a EGT 4, EGT 6.
MPC-52G - průmyslové PC se zabudovanou obrazovkou.
5