Page 4 - VCL Final2

Basic HTML Version

The objectives of the
Company Holding
activities
Cíle aktivit holdingu
The Company Holding is mainly focused on the design and supply of
technology equipment and constructions for petrochemical industry,
industrial electronics development and production,
control and monitoring software for product pipelines
and technologies in petrochemical and water-supply engineering
industries, power engineering, technological process control,
and specialized machinery production.
Hlavní orietace holdingu je zaměřena na projektování a dodávky
technologických zařízení a staveb v petrochemickém průmyslu,
na vývoj a výrobu průmyslové elektroniky, software pro řízení
a monitorování produktovodů a technologií v petrochemickém
a vodárenském průmyslu, energetice, řízení technologických procesů
a specializovanou strojírenskou výrobu.
As to the Company Holding property rights it is controlled by the parent company
VAE CONTROLS Group, corp., in Ostrava, the Czech Republic.
VAE CONTROLS Group provides customers with of a strong design, development and
implementation environment with the option of financing individual projects and top
know-how in focused fields.
The mission and goals of subsidiary companies is to act independently on individual
markets, search for new business activities, realize orders and projects within a defined
market segment or specialization.
Holding je majetkově řízen mateřskou firmou VAE CONTROLS Group,
a.s., v Ostravě,
Česká republika.
VAE CONTROLS Group garantuje zákazníkovi silné projekční, vývojové a realizační
zázemí s možností zajištění financování jednotlivých projektů a přístup ke špičkovému
know-how v zájmových oborech.
Posláním a náplní dceřiných společností je samostatné působení na jednotlivých trzích,
vyhledávání nových podnikatelských aktivit, realizace zakázek a projektů v daném
segmentu trhu či profesi.