Page 22 - VCL Final2

Basic HTML Version

We focus on individual development and production of single-purpose
machines in small and medium volumes. This machinery is used for
testing and checking series production, for production and handling.
V této oblasti se zaměřujeme na individuální vývoj a výrobu
jednoúčelových strojů v malých a středních sériích. Vyráběné stroje
se používají pro zkoušení, testování a kontrolu výrobků sériové
výroby, pro výrobu a manipulaci.
Precision Engineering
Přesné strojírenství
We produce universal block-constructed cutting tools, devices and machines for distortion-free
cutting of profiles and punching closed profiles. The machinery design is based on individual re-
quirements of customers incl. necessary electric equipment and control.
The single-purpose machines that we design and manufacture are used especially in the following
areas:
Transport systems
Robots and manipulators with several freedom axes
Manual assembly workplaces
Fully automated assembly lines
Packing and weighing devices
Work stations for product testing and setting
Punching machines for deformation-free punching closed profiles
Machines and production lines for shearing or cutting of materials
Vyrábíme univerzální stavebnicově konstruované prostřihovací nástroje, zařízení a stroje pro bez-
deformační prostřihávání profilů a děrování uzavřených profilů. Stroje jsou konstruovány dle indivi-
duálních požadavků zákazníků s potřebnou elektrickou výzbrojí a řízením.
Námi navržené a vyrobené jednoúčelové stroje se uplatňují zejména v oborech:
dopravní systémy
robotů a manipulátorů s několika osami volnosti
pracoviště pro ruční montáže
plně automatizované montážní linky
balící a vážící zařízení
pracovní stanice pro testování a seřizování výrobků
děrovací stroje pro bezdeformační děrování uzavřených profilů
stroje a výrobní linky pro stříhání a dělení materiálů