Page 21 - VCL Final2

Basic HTML Version

7
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
3
4
5
ROV
8
Central unit RSJC 2 is a part of the locomotive electric
equipment. It ensures all functions of controlling a locomo-
tive and its diagnostics. The unit is located in a flame-proof
box with free chambers.
GSM module EMGSM 2 is designed for communication in
GSM net.
Warning beacon MAV 1 serves as a warning by light sig-
nalling (light signalling of danger). It emits rotating light flux
created by LED diodes with high luminous intensity.
ETR - Electronic console for self-service check-in at bulk
terminals
Ethernet communications module VCLX24NET provides
a link between an RS232 interface and 10/100 Mbps auto-
sensing Ethernet interface.
Grounding unit EGT 6 ensures safe pumping of fuels into
tank trucks or tank cars in fuel depots.
Identification sensor system ELBC 3 is designed for reading
and writing information on RFID contactless cards in explo-
sive areas in ptotective space, zone 1 and 2.
Telemetric station TSX24.X is a compact telemetric station
with low consumption, designed for monitoring, local and
distance control of technological objects.
Centrální jednotka RSJC 2 je součástí Elektrického vybavení
lokomotivy. Zajišťuje funkce pro ovládání lokomotivy a její
diagnostiku. Je umístěna v pevném závěru, který je rozdě-
len na tři komory.
Modul GSM EMGSM 2 - pro komunikaci v GSM síti.
Výstražný majáček MAV 1 - slouží jako výstraha světelnou
signalizací (světelná signalizace nebezpečí). Vydává rotující
světelný tok tvořený LED diodami s vysokou svítivostí.
ETR - samoobslužný terminál pro výdej pohonných hmot.
Modul komunikační ethernet VCLX24NET - Karta vytváří
rozhraní mezi RS232 a 10/100 Mbps Ethernetem. Je určena
především pro provoz se stanicemi PX24.
Člen uzemňovací EGT 6 - zabezpečuje bezpečné čerpání
pohonných hmot do autocisteren nebo železničních ciste-
ren ve velkoskladech pohonných hmot.
Identifikační systém ELBC 3 - určen pro čtení a zápis in-
formací na bezkontaktní karty RFID v prostorách s nebez-
pečím výbuchu v ochranném prostoru, zóně 1 a 2.
Stanice telemetrická TSX24.X - je kompaktní telemetrická
stanice s nízkou spotřebou určená pro monitoring, lokální
a dálkové řízení technologických objektů.