Wodociągi

Wodociągi – Systemy telemetryczne SCADA

Firma VAE CONTROLS dostarcza telemetryczny system sterowania SCX SCADA do sterowania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi z nakładką SCADA angielskiej firmy Serck Controls.

 Nowoczesne systemy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) przejmują wszystkie funkcje monitorowania i sterowania włącznie z procesami decyzyjnymi. W pełni zastępują rutynowe sterowanie a dyspozytor nadzoruje i ewentualnie może ręcznie sterować procesami w razie potrzeby. System ten składa się ze stacji telemetrycznych zainstalowanych na pojedynczych stacjach pobierających i regulujących oraz zbiornikach wody, stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach wody, z systemu dyspozytorskiego na bazie jednego lub wielu komputerów zainstalowanych w centralnej dyspozytorni lub na skomplikowanych obiektach. Dane są przesyłane za pomocą sieci radiowych, sieci zwykłych, sieci komórkowych lub modemów telefonicznych.

SCX 6 – system SCADA
SCX 6 SCX obsługuje elastyczną architekturę różnych systemów w zakresie od kilkuset do stu tysięcy punktów wysyłających dane. SCX jest oparty na standardowych przemysłowych interfejsach i protokołach - OPC, OLE/DB, ODBC, HTTP, XML, IEC61131, IEC60870, DNP3, Modbus, Modbus/TCP. Dlatego jest światowym otwartym systemem SCADA.
Oczyszczalnia ścieków
VAE CONTROLS projektuje, dostarcza i instaluje automatyczne systemy sterowania oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Podczas realizacji zamówienia wykonujemy część projektów i dostarczamy wysokie napięcie, pomiary i regulacje oraz automatyczne systemy sterowania.
TSWM/LP, TS-TBOX

New Small telemetric station TS-TBOX - for use on your new object or as a replacement for the already installed TSLC, TSMGX. Suitable for remote monitoring and control in areas without permanent power. It is a station with very low power consumption communicating through an integrated GSM modem. Very suitable for the water, supplied in the box with IP68 or on a DIN rail.

Virtual GSM network
We offer you the possibility of transmitting telemetry data through a virtual GSM network. The principle is that stations do not communicate directly with the control room, but with an access point GSM network, which operates operator T-Mobile. The data is then transmitted to the control center via a secure Internet connection.
We offer you the possibility of transmitting telemetry data through a virtual GSM network. The principle is that stations do not communicate directly with the control room, but with an access point GSM network, which operates operator T-Mobile. The data is then transmitted to the control center via a secure Internet connection.
Telemetric station as a Service
This concept means that all care and responsibility for the operation of the telemetry station over to us. Can be combined with service "Virtual GSM network."
Stacja TSX 24
Stacja telemetryczna TSX 24 to małe urządzenie z niskim poborem mocy przeznaczona do monitoringu, miejscowego i zdalnego sterowania obiektów.
Konwerter CFI 1
Konwerter CFI 1 jest przeznaczony do konwersji sygnału impulsowego na sygnał prądowy 4 - 20mA. Konwerter można użyć do odczytu sygnału impulsowego z czytnika przepływu lub czytnika obrotów. Jednym z powodów używania konwerterów CFI 1 jest możliwość stosowania standardowych obwodów wejścia stacji telemetrycznych lub zaprogramowanych automatów, które raczej mogą przetworzyć sygnał prądowy a nie impulsowy.
Loading