Petrochemia

Petrochemia – Budowa i remonty magazynów paliw

Od początku swojego istnienia firma VAE CONTROLS specjalizuje się w dostawach części składowych magazynów paliw oraz terminali przyjmowania i wydawania paliwa. Dostarczamy system sterowania urządzeniami SCX z modułem wdrożeniowym TAMAS (Terminal Automation MAnagement System) angielskiej firmy Serck Controls.

 Naszym klientom oferujemy standardowe rozwiązania wykorzystujące komponenty renomowanych producentów, co gwarantuje spełnienie wszystkich standardów, niezawodność, możliwość rozszerzania, szybki serwis, kompatybilność itp. Produkujemy następujące elementy, które są przeznaczone do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem wg standardu ATEX obowiązującego w państwach UE. Można je zakupić również pojedynczo.

URZĄDZENIA
Urządzenia do magazynowania i wydawania paliw i materiałów chemicznych o wysokim poziomie bezpieczeństwa i wydajności.
TAMAS
TAMAS (Terminal Automation MAnagement System) to system wizualizacji i sterowania do magazynowania i wydawania paliw oraz inne urządzenia.
TAMAS® Lite
TAMAS® Lite is a software for acquisition and loading data. TAMAS® Lite becomes perfect solution for cost-sensitive applications where automated loading control is not required.
SKID CMR | new!
SKIDy serii CMR – Kompaktowe systemy zbudowane na płozach do pomiaru paliw podczas napełniania i opróżniania cystern drogowych lub kolejowych w bazach paliw płynnych.
SKIDS

SKIDS IPMS (INTEGRATED PIPELINE MEASURING STATION SYSTEMS) 2", 4", 8", 12", 16" for filtration, pressure control and custody metering of crude oil, fuels or liquid chemical products for unloading/loading to/from tankfarms, ship tankers, railway or tank truck terminals.

Pumping SKID
Design and fabrication of pumping skids. A skid with stand-by pumps for pressurizing of additives.
Additive storage skid

The skid consists of double-wall 3m3 tank for additive with instrumentation, additive pump, filter, pressure control valve and connection pipes. The accessories is located on the roof of the tank which makes it very compact and easy to install on site.

Moduł uziemiający EGT 4
Moduł uziemiający EGT 4 to urządzenie przeznaczone do uziemienia cysterny lub cysterny kolejowej podczas ich napełniania substancjami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie wybuchu. Przy pomocy urządzenia EGT4 oblicza się dwa elementy uziemienia – oporowe i oporu aktywnego. Jeśli wartość nie wykracza poza dozwolony zakres, system działa prawidłowo i miga zielona kontrolka.
EVA - Urządzenie dawkujące domieszki EVA 5, EVA 6
Urządzenie dawkujące domieszki EVA 5, EVA 6 jest małym i bardzo dokładnym urządzeniem do dodawania małej ilości substancji - domieszek do wydawanego produktu (benzyny, ropy, oleju, farby itd.).
Additive dosing unit EVA Container
Compact solution for additive dosing. Includes pump, pressure regulation valve, additive dosing unit and space for 200 l barell with additive. Easy installation, suitable for outdoor envirionemt. 
Loading