Petrochemie

VAE CONTROLS® projektuje a realizuje komplexní dodávky technologií, řídicích systémů a elektronických zařízení pro sklady a terminály pohonných hmot a ropných produktů.

Budování, rozšiřování a modernizace skladů PHM

Vývoj a dodávky systému TAMAS®

Vývoj a výroba elektroniky do prostředí s nebezpečím výbuchu

Vodárenství

VAE CONTROLS® se zaměřuje na centrální dispečinky pro řízení distribuce pitné vody a stokových sítí a lokální řídící systémy vodárenských objektů a ČOV.

Řízení vodárenských a kanalizačních sítí

Řízení čistíren a úpraven vod

Telemetrické SCADA systémy

Průmysl

VAE CONTROLS® vyrábí elektronická zařízení především pro průmyslové aplikace. Specializujeme se zejména na výrobky do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Průmyslová elektronika a přesné strojírenství

Odborné elektro technologické montáže

Výstavba bioplynových stanic, ekologické služby

Služby

VAE CONTROLS® garantuje zákazníkovi silné projekční, vývojové a realizační zázemí s možností zajištění financování jednotlivých projektů a přístup ke špičkovému know-how v zájmových oborech.

Dodávky technologických celků na klíč

Projekční a inženýrské služby

SW pro řízení lokálních technologických procesů v reálném čase

Loading