Významné projekty ve světě | Jižní Amerika

Petrochemie      Vodárenství      Průmysl - ostatní     
Interagua - Vodárenský dispečink Guayaquil - Ecuador | 2005

Zahájení budování vodárenského dispečerského systému ve městě Guayaquil (2,5 mil obyvatel) v Ekvádoru. Guayaquil je  ekvádorským obchodním a přepravním centrem.

V roce 2005 bylo osazeno telemetrickými stanicemi cca 20 objektů a byla oživena rádiová datová síť a zřízeno centrální dispečerské pracoviště na bázi systému SCADA SCX.

Systém je ve fázi trvalého rozšiřování a v roce 2010 je v následujícím stavu:

- osazeno cca 70 objektů

- systém pracuje se dvěma geograficky oddělenými servery (horká záloha)

- komunikace přes rádiovou datovou síť a GPRS

- integrace dalších systémů třetích stran (řídicí automaty PLC, datalogery)

Loading