Významné projekty ve světě | Qatar

Petrochemie      Vodárenství      Průmysl - ostatní     
QAPCO - Qatar Petrochemical Company, Qatar - Dodávka uzemňovacího zařízení - Mesaideed, Qatar | 2005
Dodávka uzemňovacího zařízení prostřednictvím firmy z Oakville, Ontario, Kanada.
Loading