Vodárenství

Telemetrické SCADA systémy a lokální řídicí systémy

VAE CONTROLS® dodává pro řízení vodárenských a kanalizačních sítí telemetrický řídicí systém GEO SCADA SCX6 s aplikační nádstavbou od britské firmy Serck Controls, člena skupiny Schneider - Electric.


Moderní systémy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) přebírají veškeré monitorovací a řídící funkce včetně rozhodovacích procesů. Plně nahrazují rutinní řízení a dispečerovi přenechávají úlohu dohledu s možností zasahování do řízení v případě provozní potřeby.

Systém GEO SCADA SCX6 komunikuje s telemetrickými stanicemi instalovanými na jednotlivých objektech (čerpacích a regulačních stanicích, vodojemech, úpravnách a čistírnách vod apod.), a také s nejrůznějšími systémy 3. stran - GIS, modelovací systémy, ERP apod. Nabízí rozsáhlé možnosti zpracovávání událostí a alarmů, tvorbu reportů přesně podle přání uživatele a širokou škálu komunikačních protokolů. Odbornou veřejností i mnoha uživateli je považován za ideální řešení pro telemetrické aplikace. Nabízí 100% redundanci na úrovni serverů díky funkci hot-standby. 

Námi dodávané telemetrické stanice pokrývají kompletní spektrum potřeb provozovatelů vodovodů a kanalizací. Pro větší objekty dodáváme výkonné rozšiřitelné stanice Talus T4e, pro menší objekty stanice Tbox a pro objekty bez napájení a do náročnějších podmínek (např. do vodoměrných šachet) jsou určeny stanice telemasteRTU a PointOrange/Green. Vysokou míru spolehlivosti dosahujeme také výlučným využíváním telemetrických přenosových protokolů Proteus a DNP3.

Pro řízení úpraven vody a ČOV využíváme výkonná PLC renomovaných výrobců (Siemens, Schneider - Electric).

Naše řešení je plně modulární a rozšiřitelná a to jak na úrovni systému GEO SCADA SCX6, tak na úrovni telemetrických stanic. Systém také poskytuje vysokou míru ochrany proti kybernetickým hrozbám. Díky neustálému vývoji jsou průběžně vydávány aktualizace, které zaručují uživatelům maximální možnou míru ochrany. 

Jako klíčový dodavatel řady vodárenských společností jsme členy "Sdružení vodovodů a kanalizací" - SOVAK ČR.

Systém GEO SCADA SCX6
Systém GEO SCADA SCX6 podporuje flexibilní architekturu pro různé systémy v rozsahu od několika stovek do statisíců datových bodů. Je založen na standardních průmyslových rozhranních a protokolech a umožňuje tedy komunikovat s širokou škálou zařízení a rozhraní různých výrobců. Poskytuje mimořádně vysokou míru ochrany proti kybernetickým hrozbám. Jedná se o ideální řešení pro telemetrické aplikace.
Řízení technologie ČOV a ÚV

Projektujeme a realizujeme řídicí systémy pro čistírny  odpadních vod a úpravny vody. Naše realizace zahrnuje projekty a dodávky silnoproudu, MaR a ASŘ.

Telemetrická stanice Talus T4e
Výkonná kompaktní telemetrická stanice s širokými komunikačními možnostmi vhodná pro monitoring a řízení vodárenských a kanalizačních objektů i objektů na jiných typech distribučních sítí. Mimo jiné je vybavena komunikačním protokolem Proteus.
Telemetrická stanice T-BOX

Kompaktní telemetrické stanice TBOX jsou určeny k použití na menších vodárenských a kanalizačních objektech. Jsou vhodné pro dálkový monitoring a řízení i v místech bez trvalého napájení. Jde o stanice s velmi nízkou spotřebou elektrické energie komunikující prostřednictvím integrovaného GSM (4G/LTE) modemu. Jsou dodávány v provedení na DIN lištu.

Telemetrická stanice telemasteRTU
Bateriová nízkopříkonová telemetrická stanice určená pro sběr dat v lokalitách bez možnosti síťového napájení.
Telemetrická stanice TSPO3G
Nízkopříkonová bateriová stanice s krytím IP68, programovatelnými vstupy a výstupy a s modemem GSM/GPRS/3G. Vhodná pro dálkový monitoring objektů a šachet bez síťového napájení.
Virtuální GSM síť

Nabízíme Vám možnost přenosu telemetrický dat přes tzv. virtuální GSM síť. Jejím principem je, že stanice nekomunikují přímo s dispečinkem, ale s přístupovým bodem GSM sítě, který provozuje operátor T-Mobile. Data jsou na dispečink následně předána přes zabezpečené internetové spojení. 

 

Telemetrická stanice jako služba

Tento koncept znamená, že veškeré starosti a odpovědnost za provoz telemetrické stanice necháte na nás. Možnost kombinace se službou „Virtuální GSM síť“.

Telemetrická stanice TSX 24

Mimořádně oblíbená telemetrická stanice, v současnosti již nevyráběná. Byla nahrazena výkonnou telemetrickou stanicí Talus T4e. 

 

Převodník CFI 3

Převodník CFI 3 je určen pro převod impulzního signálu na proudový signál 4 až 20mA. Převodník lze použít typicky pro snímání pulzního výstupu ze snímače průtoku nebo snímače otáček. Účelem použití převodníku CFI 3 je možnost použít standardní vstupní obvody telemetrických stanic nebo programovatelných automatů, které umožňují zpracovat proudový signál spíše než pulzní.

Loading