Konference

Přednáška na odborná konferenci s názvem Provozování ČOV, která se konala 8. - 9. 4. 2014 v Moravské Třebové, na téma: Kanalizační systém Svitavy, autor: Kašparec, Lindovský, Hurych.
Přednáška na konferenci Voda Zlín 2014, která se konala v termínu 13-14. 3. 2014, na téma:  Možnosti řízení vodárenské soustavy Svitavsko,  autor: Lindovský, Kročová, Hurych.
Již tradiční byla naše účast na XVIII. ročníku odborného semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod, který se konal 9. - 10. 4. 2013 v Moravské Třebové. Seminář pořádá VHOS, a.s. Moravská Třebová, Asociace pro vodu ČR - CzWA a Odborná skupina Městské čistírny odpadních vod. VAE CONTROLS, jako přední firma působící v oboru čištění odpadních vod, se prezentovala se svou přednáškou na téma: Centrální dispečink jako nástroj na zvýšení provozní bezpečnostikanalizačních sítí autorů: Ing. Jiří Kašparec a Ing. Milan Lindovský z VAE CONTROLS, Ostrava a Miroslav Feikus, Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Přednášel: Ing. Jiří Kašparec, VAE CONTROLS.    
Již tradičně jsme se zúčastnili mezinárodní konference VODA ZLÍN (14. - 15. 3. 2013) s přednáškou s názvem: Adaptabilita dispečerského systému v procesu transformace vodárenské provozní společnosti autorů: Ing. Vladimír Fürth, JVS, a.s. České Budějovice, František Rytíř, JVS, a.s. České Budějovice, Ing.Bc. Milan Lindovský, MBA, VAE CONTROLS, Ostrava, Ing. Jiří Kašparec, VAE CONTROLS, Ostrava. 
Na konferenci VAKINFO2012, která se konala ve dnech 6.-7.11.2012 v hotelu THERMAL v Karlových Varech, byla prezentována přednáška s názvem Systém krizového řízení dodávek pitné vody subjektům technické infrastruktury.   Přednášela Doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava a Ing. Bc. M. Lindovský, MBA, ředitel společnosti VAE CONTROLS s.r.o., člen skupiny VAE CONTROLS Group, a.s.     
V termínu 29.-30.5.2012 jsme se zúčastnili 1. mezinárodní bienální konference VODA FÓRUM 2012 v Praze. Konference VODA FÓRUM navazuje na tradiční mezinárodní vodohospodářskou výstavu s názvem VODOVODY - KANALIZACE, která přešla na dvouletou periodu konání a její další ročník se uskuteční v roce 2013. Tradiční květnový termín setkání zástupců a příznivců oboru tak bude v sudých letech patřit této mezinárodní konferenci. Konferenci, která bude řešit aktuální problematiku oboru, a to jak z pohledu České republiky, tak z pohledu Evropské unie a zahraničních zemí.
Zúčastnili jsme se petrochemického meetingu k ochraně životního prostředí JORDAN Technologies, Louisville, USA, 12-20.5.2012.  VAE CONTROLS je smluvním partnerem firmy Jordan Technologies, výrobce rekuperačních jednotek  nasycených uhlovodíkových par.
Již tradičně jsme se zúčastnili mezinárodní konference VODA Zlín (15. - 16. 3. 2012) s přednáškou s názvem Zabezpečení obyvatelstva a subjektů kritické infrastruktury pitnou vodou za krizových situací v ČR autorů: doc. Ing. Š. Kročová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava a Ing. Bc. M. Lindovský, MBA, VAE CONTROLS.
Již tradiční byla naše účast na XVII. ročníku odborného semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod, který se konal 3. - 4. 4. 2012 v Moravské Třebové. Seminář pořádá VHOS, a.s. Moravská Třebová, Asociace pro vodu ČR - CzWA a Odborná skupina Městské čistírny odpadních vod. VAE CONTROLS, jako přední firma působící v oboru čištění odpadních vod, se prezentovala se svou přednáškou na téma: ČOV Velké Meziříčí - realizace výstavby. Přednášel: Ing. Jiří Kašparec, VAE CONTROLS. 
Přednáška na téma "Bezpečnostní inženýrství ve vodárenství a jeho provozování v souvislosti se změnami krizového zákona" autorů Doc. Šárky Kročové, TU-VŠB Ostrava a Ing. Milana Lindovského, VAE CONTROLS byla prezentována na konferenci SOVAK v Ostravě ve dnech 1. - 2. 11. 2011.
Loading