Přehled aktualit

Z důvodu vládních opatření v souvislosti z nemocí Covid-19 musel být v roce 2020 zrušen 25. ročník tradičnído semináře "Nové metody a postupy při provozování ČOV". Letos se konal v náhradním termínu a to formou webové konference.   Společnost VAE CONTROLS je dlouholetým generálním partnerem konference a pravidelně přispívá také do odborného programu. Letos přednesl Ing. Jiří Kašparec přednášku s názvem "Provozně – ekonomické řízení dávkování chemikálií s využitím moderních prostředků (na příkladu ČOV Blansko)". Spoluautory přednášky jsou Ing. Milan Lindovský, PhD., Ing. Pavel Mikulášek a p. Martin Eyer.
Na serveru Kurzy.cz byl publikován článek paní Mgr. Beaty Matusikové, MBA, ekonomické diplomatky z Velvyslanectví ČR v Nigérii, o úspěšném působení společnosti VAE CONTROLS v Nigérii a Kamerunu. Odkaz na článek na www.kurzy.cz
Projekt se zabývá vývojem 2 nových zařízení s integrovaným SW - virtuální metrologická tiskárna a OPC UA server pro měřící zařízení AccuLoad, MicroLoad, dále se zabývá vývojem hlasové biometrie a integrací do systému TAMAS 6.
Naše firma darovala několik stovek litrů vysoce kvalitního desinfekčního prostředku VAETOL Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje. Chceme tak přispět k prevenci šíření nemoci Covid-19.
VAE CONTROLS dodává technologie pro nové letiště Peking - Daxing. 25.9.2019 bylo uvedeno do provozu letiště Peking - Daxing (PKX), v první fázi s kapacitou 72 milionů cestujícíh ročně. VAE CONTROLS se na tomto projektu podílelo dodávkami technologie pro terminál pro výdej LPH do autocisteren a systémem aditivace LPH.  Dne 25.9.2019 bylo uvedeno do provozu letiště Peking - Daxing (PKX), v první fázi s kapacitou 72 milionů cestujícíh ročně. VAE CONTROLS se na tomto projektu podílelo dodávkami technologie pro terminál pro výdej LPH do autocisteren a systémem aditivace LPH. 
Firma VAE CONTROLS se aktivně účastnila konference Provoz vodovodů a kanalizací pořádané SOVAKem ve dnech 5.11. -  6.11.2019 v Plzni a to s přednáškou "Problematika současných trendů v oblasti řídicích a informačních technologií ve vodárenství". Autory přednášky jsou prof. Miroslav Vozňák, Ing. Martina Slívová (VŠB - Technická univerzita Ostrava), Ing. Milan Lindovský, Ph.D. a Ing. Jiří Kašparec (VAE CONTROLS).
Ve dnech 28.5 - 29.5. 2019 se koná tradiční seminář v sídle naší společnosti. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
NOVÁ GENERACE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU PRO DISTRIBUCI POHONNÝCH HMOT SPOLUFINANCOVÁN EU. Hlavním cílem projektu je automatizace distribuce PHM včetně zajištění kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí.
Společnost VAE CONTROLS Group, a.s., se sídlem náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 285 97 354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4194 (dále jen „Společnost“), zveřejňuje rozhodnutí valné hromady Společnosti  o přeměně listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie, které je obsaženo v notářském zápisu NZ 182/2019 ze dne 26. 03. 2019, sepsaném Mgr. Šárkou Otipkovou, notářkou, se sídlem ve Frýdku-Místku (dále jen „Rozhodnutí“). Na základě Rozhodnutí se všech 20 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč, vydaných Společností, na které je rozvrženo 100 % základního kapitálu Společnosti ve výši 2,000.000,00 Kč, mění na zaknihované kmenové akcie na jméno. Společnost vyzývá všechny své akcionáře, aby nejpozději do tří měsíců od tohoto zveřejnění Rozhodnutí v Obchodním věstníku odevzdali Společnosti veškeré akcie Společnosti. Každý akcionář je povinen akcie odevzdat v sídle Společnosti, a to v kterýkoliv pracovní den vždy od 9.00 hodin do 15.00 hodin. Každý akcionář Společnosti je povinen při odevzdávání listinných akcií sdělit Společnosti číslo svého majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“), na který mají být zaevidovány jím vlastněné zaknihované akcie společnosti, a identifikační číslo účastníka CDCP, pod kterým je majetkový účet podřazen. Společnost Rozhodnutí zveřejňuje v Obchodním věstníku a uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti.
Odborný článek v časopise SOVAK 9/2017 - Kybernetická a provozní bezpečnost vodárenských dispečinků. Autoři Milan Lindovský a Jiří Kašparec.
«« První « Předchozí [ 1 / 18 ] Další » Poslední »»
Loading