Účast na konferenci VODA Zlín 2015

Přednáška: Řízení vodárenské soustavy při mimořádných situacích. 

Autor: Milan LINDOVSKÝ, Šárka KROČOVÁ
Loading