Сертификати

Сертификати, дипломи и оценки

VAE CONTROLS притежава международно признатият сертификат за качество ISO 9001:2000 и голям брой други експертни и квалификационни сертификати. Тя участва в Обединението на компании в инженеринга на водоснабдяването и канализацията (SOVAK), чиито членове носят отговорността за снабдяването с вода на 8,5 милиона души.

Упълномощени сме да работим с поверителна информация. Ние също съблюдаваме изискванията за специални режими на работа, каквато е например работа без прекъсване. Нашият бизнес включва екстензивни и дългосрочни проекти, които изискват съвместна работа и координация на международно ниво, различни финансови механизми, включително комбинация от частно и публично финансиране, адаптиране към нови стандарти и т.н.

 

 

Certificate ČSN EN ISO 9001:2009 and ČOS 051622 (AQAP 2110)

Since July 17th, 2013 we have been complying with the conditions for ISO 9001:2009 and ČOS 051622 (AQAP 2110).

The certificate covers the following fields: Engineering, Software Design / Development, Design, Supply and Maintenance of Electrical Equipment, Control Systems and Technological Equipment, Elaboration/Application of Software Products.

 

ISO9001:2009

 

VAE CONTROLS е партньор на Siemens | 2013

VAE CONTROLS е партньор на A&D Siemens поделение за технологични решения, приложими в инженеринга на водоснабдителни системи, петролната индустрия и енергийни системи.

 

 

 Certificate Siemens 2013

 

 

 

ISO Gold Certifiacate

Certificate OHSAS 18001:2008

for the Occupational health and safety management system in accordance with OHSAS 18001:2008.

 

 

 

 

 OHSAS 18001:2007

 

BS OHSAS 18001:2007

ISO 9001:2008 Quality Certificate

Since 1998, we have been complying with the conditions for ISO 9001:2000 Quality Certificate.

On 1st August, 1998 VAE CONTROLS Ltd., received ISO 9001:2000 Quality Certificate. The certificate covers the following fields: "Design, delivery and servicing of heavy-current facilities, control system facilities, technological units, creation and application of software products". Actually the company complies with ISO 9001:2008 standards in all of its operations.

ISO 9001:2009

 

EN ISO 14001:2004 Certificate

Since 2010, we have been complying with the conditions for EN ISO 14001:2004 Certificate for the Environmental Management System.


ISO 14001:2004

 

Attestation ISO 10006:2004 and ISO 21500:2013 for Project management

Since June 2010 we have been complying with the conditions of ISO 10006:2004 for Project management.

 

ISO 10006:2004

 

 

ISO 21500:2013

ISO 9001:2000 Сертификат за качество

Ние спазваме изискванията на Системата за качество ISO 9001:2000 от 1998 г.

На 1 август 1998 VAE CONTROLS Ltd. получава Сертификата за качество ISO 9001:2000 от ръцете на представителя на KEMA, Консултанти и сертифициране. Сертификатът се отнася до следните области: "Проектиране, доставка и обслужване на силнотоково оборудване, устройства и системи за управление, технологични единици, създаване и прилагане на софтуерни продукти ". Компанията отговаря на ISO 9001:2000 стандартите във всичките си дейности.


ISO 9001 
 

Сертификат на Националната агенция по сигурност

Считано от 8 август 2003 г., ние отговаряме на условията, които са необходими за получаване на сертификат на Националната агенция по сигурност за боравене с документи, съдържащи поверителна информация.

 

Въз основа на притежаването на този документ, VAE CONTROLS бива допускана да извършва услуги, които изискват изтегляне на поверителни документи, а също и услуги, чрез които се създават поверителни документи. Компанията може и да обменя поверителна информация, включително до класификационно ниво 'Поверително'.


 NBU
 

Сертификат за достъп до класифицирана информация на НАТО, валиден до 2017 год.

От 21.05.2008 г. и понастоящем фирмата VAE CONTROLS® отговаря на условията за  получаване на Свидетелство на предприемача от ДАНС за работа с документи, съдържащи класифицирана информация.

На основание на този нов сертификат, фирмата VAE CONTROLS® има достъп до документи, съдържащи класифицирана информация със степен на секретност „поверително” за услуги свързани с работа по секретни документи или да бъдат съставени такива във  фирмата.

 

 NBU
 

Сертификат ATEX за съоръжението за адитивиране EVA6.x, валиден до 30. 11. 2011 г.

От 10.11.2006 г. нашето дъщерно дружество ELOK OPAVA е притежател на сертификат FTZÚ 06 ATEX 0181 за устройство за адитивиране  EVA 6.x.  Устройството отговаря на изискванията за използване в потенциално експлозивна среда в съответствие с Директива 94/9/EC.

Съоръженията, получили този сертификат отговарят на следните стандарти: EN 60079-0:2004, EN60079-7: 2003, EN 60079:18:2004, EN 50020:2002.

 Atex
  

Сертификат: системен интегратор Serck Controls, UK

Фирмата VAE CONTROLS® s.r.o. е регистрирана като системен интегратор за продукти и софтуер на фирма Serck Controls Ltd.


 

 Siemens partner


 

Оценката за SCADA SCX – 1-во място в състезанието

Нашата SCADA SCX система спечели фантастичното 1-во място в съревнованието за най-прогресивна технология, проведено от "Vodovody a kanalizace 2000", изложба на системи за водоснабдяване в Пилзен.

 Можете да видите нашия щанд в Пилзенския изложбен център, представен от 30 май до 1 юни 2000 г. Ние представихме визуализация на системата за управление SCADA и станция Proteus SERCK. И спечелихме наградата в съревнованието за най-прогресивна технология със SCADA SCX.


 VAE CONTROLS SCX SCADA
 

Системен интегратор на Wonderware

VAE CONTROLS е регистриран системен интегратор на софтуерните продукти Wonderware

 Продуктите на Wonderware бяха приложени по изискване на клиента в проекта за система за управление на DALKIA – Отоплителна централа Острава – Требовице, изградена от VAE CONTROLS през 2003 г.


 VAE CONTROLS - Wonderware
Loading