Bодни системи

VAE CONTROLS - Телеметрия & SCADA Системи за наблюдение на водопреносни мрежи

Като система за управление на водопроводни и канализационни мрежи VAE CONTROLS доставя SCX SCADA телеметрична система с приложение-надстройка, проектирани от British Serck Controls.

 Съвременните SCADA ( Supervisory Control and Data Acquisition ) системи включват всички функции по наблюдението и управлението, включително на процеси, изискващи вземане на решения. Те напълно заменят рутинния контрол и предоставят на диспечерите опции да наблюдават и евентуално да се намесват в управлението, ако възникне специална ситуация. Системата се състои от телеметрични станции, монтирани на отделните помпи, контролни станции и водни резервоари, водопреработвателни и водопречиствателни станции, като диспечерския център се изгражда с един или повече компютъра, инсталирани в централния диспечерски обект или при технологичните комплексни съоръжения. Прехвърлянето на данни се извършва в преносна среда, обичайно това е радиомрежа, GSM мрежа или телефонна такава.

SCX 6 - SCADA Система – Наблюдение на водопреносни мрежи
SCX 6 - SCADA Система - SCX поддържа гъвкава архитектура за разнообразни системи с брой на точките от няколко стотици до хиляди. SCX се базира на стандартни индустриални интерфейси и протоколи - OPC, OLE/DB, ODBC, HTTP, XML, IEC61131, IEC60870, DNP3, Modbus, Modbus/TCP. Това я превръща в глобално отворена SCADA система.
Съоръжение за пречистване на води
VAE CONTROLS проектира, доставя и инсталира компютърно базирана система за управление на съоръжения за пречистване на води и канализационни мрежи. Обхватът на нашата работа включва проектиране и доставка на определен набор силнотокови уреди, MaR (Measurement and Regulation – Измерване и регулиране) и компютърно базирана система за управление.
TSWM/LP, TS-TBOX

New Small telemetric station TS-TBOX - for use on your new object or as a replacement for the already installed TSLC, TSMGX. Suitable for remote monitoring and control in areas without permanent power. It is a station with very low power consumption communicating through an integrated GSM modem. Very suitable for the water, supplied in the box with IP68 or on a DIN rail.

Virtual GSM network
We offer you the possibility of transmitting telemetry data through a virtual GSM network. The principle is that stations do not communicate directly with the control room, but with an access point GSM network, which operates operator T-Mobile. The data is then transmitted to the control center via a secure Internet connection.
We offer you the possibility of transmitting telemetry data through a virtual GSM network. The principle is that stations do not communicate directly with the control room, but with an access point GSM network, which operates operator T-Mobile. The data is then transmitted to the control center via a secure Internet connection.
Telemetric station as a Service
This concept means that all care and responsibility for the operation of the telemetry station over to us. Can be combined with service "Virtual GSM network."
TSX24 телеметрична станция
Телеметричната станция TSX24 е компактна телеметрична станция с ниска консумация, проектирана за наблюдение и отдалечен контрол върху технологичните съоръжения.
CFI Инвертор

Инверторът CFI е проектиран за инвертиране на импулсни сигнали в обхвата 4 до 20mA ток. Типичното използване на инвертора е за превключвателен импулсен изход от скенер за поток или ротационен датчик.

Причината, поради която инверторът CFI намира приложение се намира във възможността да се използват стандартните входни.

Loading