Аудит за пресертифициране по ISO 9001:2000

Представител на консултантската и сертифицираща компания KEMA извърши аудит за пресертифициране по ISO 9001:2000 в областта на: "Проектиране, доставки и услуги, свързани със силнотокови устройства, устройства за системи за управление, с технологични комплекси, развой и прилагане на софтуерни продукти ".
Loading