Spis wiadomości

VAE CONTROLS was established in 1993. In 2013, we commemorate 20 years in business.

PF 2013

20. 12. 2012
We wish You a Merry Christmas and a very happy & successful New Year 2013.
Na konferencji VAKINFO 2012, która odbyła się w dniach 6 i 7 listopada 2012 w Hotelu Thermal w Karlowych Warach, został przedstawiony wykład zatytułowany  System zarządzania kryzysowego zaopatrzenia w wodę pitną techniczne podmioty infrastruktury. Wykładała Doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava i Ing. Bc. M. Lindovský, MBA, dyrektor VAE CONTROLS s.r.o., członek grupy VAE CONTROLS Group, a.s.   
W dniu 18 października 2012 roku firma AUTEL (członek grupy VAE CONTROLS Group)  i spółka Keratech (członek grupy Alta) podpisały umowę ramową na modernizację nadrzędnego i technologicznego systemu sterowania, oprzyrządowanie i prąd energrtyczny dla płaskiej walcowni Kvarto 2800 Ašinskiego Zakłady Metalurgiczne w Rosji w kwocie 14.230.000 €. Również została podpisana pierwsza częśc zamówienia umowy ramowej w wysokości 7.467.200 € na zarządzanie podstawy Kvatro. Następujące sub-kontrakty, do łącznej kwoty umowy ramowej zostaną podpisane do końca 2012. Najważniejszą częścią ogólnej umowy dla firmy  Autel jest część nadrzędnego systemu sterowania (MES). Największa część prac zostanie wykonana w roku 2013, zakończenie i oddanie do użytkowania planowane jest na rok 2014.
Została podpisana umowa o współpracy z ważną firmą PetroChina Planning and Engineering Institute (CPPEI), Peking, Chiny. 
W 2012 roku rozszerzyliśmy zakres do Południowego Sudanu i odnowiliśmy działalności w Rosji.

Biogazownie

10. 10. 2012
BPS Project CZ, członek grupy VAE CONTROLS Group, Inc, nabyła w 2012 r., kontrakt na budowę dwóch biogazowni w Czechach i na Słowacji.
Firma Autel, Inc. W dniu 01 września 2012 została nowym członkiem VAE CONTROLS Group. Inc. VAE CONTROLS Group jest spółką dominującą grupy przedsiębiorstw które poprzez swoją akcje synergiczną kompleksowo zapewniają rozwój, produkcje i dostawy  szerokiego zakresu działań w petrochemii,  wodociągu, energetyki i hutnictwu. Grupa ma w sumie 550 pracowników i obroty w wysokości 60 milionów €.
W okresie 29 do 30 maja 2012 roku uczestniczyliśmy w pierwszym Biennale International Conferencja Woda Forum 2012 w Pradze. Konferencja WODA FORUM opiera się na tradycyjnej konstrukcji Międzynarodowej Gospodarki Wodnej z nazwą WODA – Kanalizacja, która przeszedła przez dwuletni okres posiadania i kolejna edycja odbędzie się w 2013. Tradycyjny majowy termin spotkania przedstawicieli i zwolenników przemysłu będzie w latach parzystych, przeznaczony dla międzynarodowej konferenci. Konferencja, która będzie dotyczyć aktualnych problemów na polu, zarówno z perspektywy Republiki Czeskiej tak i z punktu widzenia Unii Europejskiej i innych krajach.
22 do 24 maja 2012 roku w Bydgoszczu w Polsce odbyły się już po raz dwudziesty Targi WOD-KAN. Jest to najważniejsza wystawa technologii i rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodnej w Polsce. W porównaniu do poprzedniego roku zgłosiło się nawet więcej przedsiębiorstw- około 430 firm, wśród których nie brakuje tradycyjnie VAE CONTROLS.
Loading