Wydarzenia

PF 2013

20. 12. 2012
We wish You a Merry Christmas and a very happy & successful New Year 2013.
W dniu 18 października 2012 roku firma AUTEL (członek grupy VAE CONTROLS Group)  i spółka Keratech (członek grupy Alta) podpisały umowę ramową na modernizację nadrzędnego i technologicznego systemu sterowania, oprzyrządowanie i prąd energrtyczny dla płaskiej walcowni Kvarto 2800 Ašinskiego Zakłady Metalurgiczne w Rosji w kwocie 14.230.000 €. Również została podpisana pierwsza częśc zamówienia umowy ramowej w wysokości 7.467.200 € na zarządzanie podstawy Kvatro. Następujące sub-kontrakty, do łącznej kwoty umowy ramowej zostaną podpisane do końca 2012. Najważniejszą częścią ogólnej umowy dla firmy  Autel jest część nadrzędnego systemu sterowania (MES). Największa część prac zostanie wykonana w roku 2013, zakończenie i oddanie do użytkowania planowane jest na rok 2014.
Została podpisana umowa o współpracy z ważną firmą PetroChina Planning and Engineering Institute (CPPEI), Peking, Chiny. 
W 2012 roku rozszerzyliśmy zakres do Południowego Sudanu i odnowiliśmy działalności w Rosji.

Biogazownie

10. 10. 2012
BPS Project CZ, członek grupy VAE CONTROLS Group, Inc, nabyła w 2012 r., kontrakt na budowę dwóch biogazowni w Czechach i na Słowacji.
Firma Autel, Inc. W dniu 01 września 2012 została nowym członkiem VAE CONTROLS Group. Inc. VAE CONTROLS Group jest spółką dominującą grupy przedsiębiorstw które poprzez swoją akcje synergiczną kompleksowo zapewniają rozwój, produkcje i dostawy  szerokiego zakresu działań w petrochemii,  wodociągu, energetyki i hutnictwu. Grupa ma w sumie 550 pracowników i obroty w wysokości 60 milionów €.
With the participation of the representatives of Slezská Ostrava city district and by other significant guests a new residence of VAE CONTROLS was opened. The new building is situated close to the original residence. Postal address of the company remains the same. Video on YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=9Je0QyjYoBU
Company VAE CONTROLS have realized a capital share in the ELCOM Inc. - now ELVAC Inc. www.elvac.eu
Company VAE CONTROLS is listed in part "Presentation of top notch technology" in publication "Technical advancement in the Moravian-Silesian region". We are accompanied by the most significant companies from this region, for example Vitkovice, ArcelorMittal, Biocel, TietoEnator, BorsodChem MCHZ, etc.
During the check-up of the additive dosing system in Orlen Wrocław fuel storage on 10/18/2007, the verification of accuracy in the test mode has been made. The tests repeatedly confirmed near-zero error of the dosing. The snapshot was taken just after the test before the foam had vanished. The excellent results of EVA5 are possible due to the accurate flow meter which is equipped with a double-pulse output as well as a proportional control of the flow rate.
Loading