Průmysl - ostatní

PRECHEZA a.s. Přerov – Posílení expedice kyseliny sírové | 2015

2014 - 2015

Dodávka a montáž strojně technologické části díla a ocelových konstrukcí, včetně dvou vertikálních nádrží o objemu 50m3 pro skladování 98% kyseliny sírové.

Mondi Štětí a.s. – Čištění zeleného louhu | 2014

Výstavba třech různých typů nadzemních skladovacích nádrží (kapacita 1500m3, 200m3 a 140m3) a dodávka jedné nádrže 0,4m3. Všechny nádrže kompletně z nerezové oceli. Včetně izolace a opláštění.

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | 2013

Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín –  Vybudování nového stáčení a skladování čpavku. Výstavba nového objektu pro skladování čpavku se třemi válcovými nádržemi o objemu 95m3, záchytná jímka pro stáčení železničních cisteren, stáčecí rameno a potrubní rozvody, nový velín, detekce úniku čpavku, systém skrápění, nové elektro a MaR. Zahájení 2013. 

Mondi Štětí a.s. – Sklad LTO 1300 m3 | 2013

Výstavba nadzemní  skladovací nádrže v betonové havarijní jímce se stáčecím místem pro autocisterny se záchytnou jímkou, čerpací stanicí a potrubními rozvody pro dopravu LTO do kotle. Včetně elektro a MaR.

Teplárna PGE Kielce | 2013

Projekt, dodávka a oživení elektro části a automatizace řízení technologie teplárny PGE Kielce.

(Projekt realizován dceřinou společností AUTEL, a.s.)

DALKIA a.s. - Teplárna Třebovice SKŘ CHÚV ETB - Česká republika | 2007

Komplexní rekonstrukce CHÚV - systém kontroly a řízení chemické úpravny vody elektrárny Třebovice (systém Wonderware).

Bobov Dol, Bulharsko - Technologie pro stáčení kyseliny sírové | 2005
Projekt a dodávka technologie pro stáčení kyseliny sírové.
SCADA systém - Retiže, Bulharsko | 2005
SCADA systém pro řízení kaskády vodních elektráren
TROLEX CZ s.r.o. - Monitorování - Česká republika | 1999

Monitorování systému el. energie pro OKD.

IVO POWER/ Teplárny Olomouc a.s. - Monitorovací systém - Česká republika | 1998

Monitorování uhelné skládky na CO.

MCHZ Ostrava a.s. - Železniční terminál - Česká republika | 1996

Dodávka technologie terminálu plnění aminů do železničních cisteren.

Důl ČSM a.s. - Řídící systém - Česká republika | 1995

Řídící a dispečerský systém teplárny budovaný ve třech etapách dle rekonstrukce jednotlivých kotlů včetně sledování a vyhodnocování distribuce energií v závodě.

OKD - Koksovna Ostrava - Řídící systém koksovny - Česká republika | 1995

Projekt a dodávka MaR a řízení tlaků v předlohách koksárenských baterií.

Teplárny Otrokovice a.s. - Řídící systém teplárny - Česká republika | 1995

Řídící systém popílkového potrubního systému.

Teplárna Karviná a.s. - Monitoring teplárny - Česká republika | 1994

Monitoring, řízení výroby tepla a spotřeby elektrické energie teplárny.

Loading