Významné projekty v Evropě | Slovenská republika

Petrochemie      Vodárenství      Průmysl - ostatní     
Letiště Sliač, Ministerstvo Obrany SR, Slovensko | 2012
Rekonstrukce letiště Sliač, zakázka pro NATO. Výstavba nového přijmu ze železničních cisteren, 2km produktovodu do nádrží (3x250m3) a výdeje do autocisteren.
Dodávka jednotky pro čištění benzínových par pro Slovnaft, Slovensko | 2011

Výroba rekuperační jednotky s kapacitou 300m3/h pro terminál plnění autocisteren Bratislava, EPC Jordan Technologies.

Dodávka zařízení na plnění říčních tankerů pro slovenskou plavbu dunajskou, Bratislava, Slovensko | 2010

EPC dodávka terminálu pro plnění kapalných chemických látek do říčních tankerů DN200 v přístavu v Bratislavě. Ramena jsou s hydraulickým pohonem a vybavena systémem ERS (Emergenci Release System).

ŽSSK CARGO - Přečerpávací komplex Čierna nad Tisou - Slovensko | 2009

Projekt a komplexní dodávka technologie a ASŘ železničního terminálu pro přečerpávání hořlavých kapalin.

OKZ Holding - Dodávka zařízení nádrží PHM - Slovensko | 2008

Dodávka elektrozařízení pro skladovácí nádrže PHM.

Real HM Nové Zámky - Sklad PHM Nové Zámky - Slovensko | 2007

Dodávka rekuperační jednotky skladu PHM.

Progress trading - Sklad Trebišov - Slovensko | 2006

Rozšíření skladu a výdeje o aditivaci a rekuperaci.

Progress Trading, s.r.o. - Terminál a sklad PHL Trebišov - Slovensko | 2004

Komplexní dodávka technologie skladu a plnících lávek terminálu PHL (železniční stáčiště, nádrže, plnící lávky, aditivace).

OMV Slovakia a.s. - Sklad PHM Komárno - Slovensko | 1998

Projekt, komplexní dodávka technologie a řízení říčního skladu PHM v na Dunaji v se stáčením do železničních a auto cisteren.

OMV Slovakia a.s. - Sklad PHM Klačany - Slovensko | 1997

Projekt, kompl. dodávka technologie a řízení skladu.

VSŽ Doprava a.s. - Terminál PHL Košice - Slovensko | 1997

Inženýring, projekt a dodávka technologie terminálu PHL loko-depa.

Armáda SR - Sklad PHM Zemianské Kostolany - Slovensko | 1996

Inženýring, projekt a dodávka rekonstrukce technologie skladu PHM (olejové hospodářství).

Loading