Významné projekty v Evropě | Jugoslávie

Petrochemie      Vodárenství      Průmysl - ostatní     
KFOR - Terminál Kosovo - Jugoslávie | 2003

Výdejní terminál vojenského letiště Priština.

Loading