Významné projekty v Evropě | Finsko

Petrochemie      Vodárenství      Průmysl - ostatní     
Terminál pro výdej leteckého paliva Shell Helsinky, Finsko | 2009
Dodávka 8 uzemňovacích členů pro plnění cisteren.
Loading