Významné projekty v Evropě | Česká republika

Petrochemie      Vodárenství      Průmysl - ostatní     
Čepro - Jednotka pro aditivaci do produktovodu | 2018
Projekt, výroba, oživení jednotky pro vstřikování aditiva - zlepšovače průtoku do vysokotlakého produktovodu.
PRECHEZA a.s. Přerov – Posílení expedice kyseliny sírové | 2015

2014 - 2015

Dodávka a montáž strojně technologické části díla a ocelových konstrukcí, včetně dvou vertikálních nádrží o objemu 50m3 pro skladování 98% kyseliny sírové.

Mondi Štětí a.s. – Čištění zeleného louhu | 2014

Výstavba třech různých typů nadzemních skladovacích nádrží (kapacita 1500m3, 200m3 a 140m3) a dodávka jedné nádrže 0,4m3. Všechny nádrže kompletně z nerezové oceli. Včetně izolace a opláštění.

Vendys&V, Obchodní měření a aditivace v nové části skladu PHM Česká Lípa | 2014
Vyprojektování, dodávka a oživení technologie a řídicí systém pro měření výdeje a aditivace pohonných hmot v nové části celního skladu PHM. Stejně jako ve stávající části skladu jsou měřicí trarě doány ve formě skidu a jsou certifikovány dle MID. 
ČOV Velké Meziříčí | 2013
ČOV Velké Meziříčí
Dodávka části ASŘ a MaR, slaboproudých rozvodů,upgrade komunikace, dispečink, radiový přenos vrámci rekonstrukce ČOV (Dyje II)
Dodávka části ASŘ a MaR, slaboproudých rozvodů, upgrade komunikace, dispečink, radiový přenos vrámci rekonstrukce ČOV (Dyje II).
Jihočeský vodárenský svaz - stanice TSWM/LP | 2013
Jihočeský vodárenský svaz - dodávka stanic TSWM/LP.
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | 2013

Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín –  Vybudování nového stáčení a skladování čpavku. Výstavba nového objektu pro skladování čpavku se třemi válcovými nádržemi o objemu 95m3, záchytná jímka pro stáčení železničních cisteren, stáčecí rameno a potrubní rozvody, nový velín, detekce úniku čpavku, systém skrápění, nové elektro a MaR. Zahájení 2013. 

Mondi Štětí a.s. – Sklad LTO 1300 m3 | 2013

Výstavba nadzemní  skladovací nádrže v betonové havarijní jímce se stáčecím místem pro autocisterny se záchytnou jímkou, čerpací stanicí a potrubními rozvody pro dopravu LTO do kotle. Včetně elektro a MaR.

Ostravské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6 | 2013

Ostravské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6 na centrálním dispečinku pitné vody. Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6. Stanice TSWM/LP.

VaS Žďár nad Sázavou - stanice TSWM/LP | 2013
VaS Žďár nad Sázavou - dodávka stanic TSWM/LP
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav - Upgrade na SCX 6 | 2013
Licence a SW práce související s přechodem na SCX6 za spoluúčasti objednatele.
AGROPODNIK DOMAŽLICE, Česká republika | 2012
Čepro, a.s., sklad Loukov - koncové zařízení, Česká republika | 2012
Zcela nové koncové zařízení v Loukově. Stavební  část  - nová vana , přestřešení vany,  nová rozvodna. Technologická část – nová čerpadla, potrubí, nízko i vysokotlaké armatury. Silnoproud  - nová serva, přepojení starých serv, měniče na motory ASŘ, MaR – nové PLC , polní instrumentace.
ČOV Velké Meziříčí, Česká republika | 2012
Rekonstrukce čistírny odpadních vod.
INKO, Loukov, PS 262, Česká republika | 2012
Návaznost na dodávku pro METROSTAV, kompletní dodávka pro rozvodnu NN 262 –část stavební elektro. Dodávka 10-ti polí silnoproudého rozvaděče. 
Letiště Ostrava, Česká republika | 2012
Letiště Ostrava - rekonstrukce zařízení pro EE a ZP. Nové rozvody – kabely, výkopy, protlaky - 22kV a 6kV po areálu letiště. Veřejné osvětlení, STL přípojka plynu. Nová (stavba + technologie) VN rozvodna HTS-2. Nové VN 22 a 6kV rozvaděče do tří rozvoden, nová VN trafa, rekonstrukce NN v rozvodnách. 
Letiště Pardubice, Česká republika | 2012
Kompletní dodávka technologie pro skladování, příjem a výdej  produktů na Letišti v Pardubicích. Dodávka silnoproudu – rozvaděč , ovládací skříně. Dodávka ASŘ a MaR – rozvaděč,  polní instrumentace, TAMAS. Financováno EU. 
Letiště Praha, Česká republika | 2012
Letiště Praha - měření hustoty a tlaku. Dodávka MM pro měření hustoty v nádrži leteckého paliva, tlakoměrů.
METROSTAV, sklad Loukov, blok 237 - výstavba skladových kapacit, Česká republika | 2012

Dodávka MaR, silnoproud, EPS, EZS pro nový blok 237.

Modernizace skladu v Heřmanově Městci, Česká republika | 2012
Rozsáhlá modernizace skladu na dvou lokalitách – Vrbice I  a Vrbice II , dotýká se cca 20 objektů  skladu, probíhá  2010-2012. Stavební část a také nový automatizovaný systém řízení pro novou technologii, nový systém měření a regulace + kamerový systém.
ORDORIKO SE, rekonstrukce skladu, Česká republika | 2012

Rekonstrukce skladu: Instalace dvou 250m3 nádrží, instalace měřicích skidů, vybudování nových přijmových a výdejních míst.

OVAK ČOV Michálkovice - upgrade na SCX 6 | 2012

Ostravské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6 na ČOV Michálkovice. Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6. 

Středočeské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6 | 2012

Středočeské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6.  Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6 za spoluúčasti objednatele. 

ÚČOV Ostrava, Česká republika | 2012
Ústřední čistírna odpadních vod: další etapa rekonstrukce – řízení biologického stupně.
Úpravna vody Kroměříž - rekonstrukce a upgrade na SCX 6 | 2012

Rekonstrukce ÚV Kroměříž, upgrade na SCX 6, licence, softwarové práce a úpravy ve vizualizaci na centrálním dispečinku VaK Kroměříž. 

ÚV Mostiště | 2012
ÚV Mostiště
Dodávka části ASŘ a MaR, slaboproudých rozvodů,upgrade komunikace, radiové komunikace, vrámci kompletní rekonstrukce ÚV
Dodávka části ASŘ a MaR, slaboproudých rozvodů, upgrade komunikace, radiové komunikace, vrámci kompletní rekonstrukce ÚV.
VaK Prostějov - upgrade na SCX 6 | 2012
Pro Vodovody a kanalizace Prostějov - licence a softwarové práce související s přechodem na SCX6.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav | 2012
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav - stanice TSWM/LP, zřízení a provozování APN sítě, licence a SW prácesouvisející s přechodem na SCX6 za spoluúčasti objednatele. 
AGROPODNIK DOMAŽLICE, Česká republika | 2011
JVS - náhrada HW a SW dispečinku | 2011
Serverová i klientská pracoviště, upgrade SCX6 v režimu HOT STANDBY.
VaS Boskovice - upgrade na SCX 6 | 2011

VaS Boskovice - upgrade na SCX 6. Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6. 

VaS Žďár nad Sázavou - upgrade na SCX 6 | 2011

VaS Žďár nad Sázavou - upgrade na SCX 6. Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6. 

 

Čepro, a.s. - Obnova měření na nádržích | 2010

Integrace nových hladinoměrů do stávajícího řídicího systému.

Čepro, a.s. - Rekonstrukce produktovodní čerpací stanice Klobouky | 2010
Projekt a dodávky technologie, elektro a řídicího systému produktovodní čerpací stanice.
Dracar CZ - systém obchodního měření na skladu Skrochovice | 2010
Komplexní dodávka technologie a administračního systému pro obchodní měření kapalných PHM při příjmu a výdeji z celního skladu.
ÚČOV Ostrava | 2010
Napojení části stávající technologie, vybudování Hot-Stanby systému na SCX6, vytvoření klientských pracovišť u technologických celků.
Vendys&V - systém obchodního měření na skladu Česká Lípa | 2010
Komplexní dodávka technologie a administračního systému pro obchodní měření kapalných PHM při příjmu a výdeji z celního skladu.
VaK Břeclav - Vodárenský dispečink VaK Břeclav | 2009

Centrální vodárenský dispečink VaK Břeclav a další vodárenské objekty.

Letiště Praha, a.s. - Modernizace výdeje LPH - Česká republika | 2009
Modernizace technologie výdejního terminálu pro výdej LPH do autocisteren a instalace nového řídicího systému formou "na klíč".
NATO Roudnice - Sklad a výdejní terminál pro naftu, Česká republika | 2009
Dodávka, zhotovení, sestavení a uvedení do provozu komplexní technologické části skladu a výdejního terminálu včetně doplňkových služeb.
SSHR ČR - výstavba produktovodu Heřmanův Městec | 2009
Komplexní výstavba produktovodu 4 x DN200 spojujícího 2 oddělené části skladu PHM formou "na klíč".
Agropodnik Domažlice - Sklad PHM Domažlice - Česká republika | 2008

Dodávka technologie výdeje PHM do autocisteren včetně systému aditivace a míchání biopaliv.

Článek z 2.10.2015 o společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s. z magazínu PETROL.cz

 


Čepro, a.s. - Rekonstrukce 3 skladů PHM - Česká republika | 2008

Komplexní modernizace řídicího systému skladů formou "na klíč".


Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - Stanice TSX 24.3 - Česká republika | 2008

Dodávka dalších 6 stanic typu TSX 24.3.

Paramo a.s. - Pardubice - Česká republika | 2008

Úprava výdejního terminálu autocisteren pro plnění H-LBI (lakového benzínu).

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. - Stanice TSLC a TSMGX - Česká republika | 2008

Dodávka dalších 8 stanic typu TSCL 422 a 10 stanic TSMGX ve speciálním provedení.

Armáda České republiky - Sklad PHM Heřmanův Městec - Česká republika | 2007

Čtyři nádrže pro skladování PHM.

Čepro, a.s. - Biopaliva - Česká republika | 2007

Rozšíření 11 skladů a výdejních terminálů o technologii pro přimíchávání biopaliv formou "na klíč".

Čepro, a.s. - Rekonstrukce terminálů - Česká republika | 2007

Rekonstrukce výdejních terminálů pohonných hmot pro firmu Čepro, a.s.

Čepro, a.s. - Sklad pohonných hmot Roudnice nad Labem - Česká republika | 2007

Rekonstrukce výdejních terminálů pohonných hmot pro firmu Čepro, a.s.

Chemoprojekt, a.s. - Sklad Roudnice - Česká republika | 2007

Dodávka ASŘ a výstavba skladovacích kapacit skladu Roudnice.

DALKIA a.s. - Teplárna Třebovice SKŘ CHÚV ETB - Česká republika | 2007

Komplexní rekonstrukce CHÚV - systém kontroly a řízení chemické úpravny vody elektrárny Třebovice (systém Wonderware).

FAU Přerov - Sklad PHM Přerov - Česká republika | 2007

Rozšíření skladu PHM a výdejního terminálu autocisteren o technologii přimíchávání biopaliv formou "na klíč".

SKANSKA, a.s. - Sklady pohonných hmot - Potěhy, Roudnice a Šlapánov - Česká republika | 2007

Rekonstrukce nádrží pro skladování pohoných hmot a související práce.

Čepro a.s. - Terminál Sedlnice - Česká republika | 2006

Komplexní výstavba nového skladu PHM s kapacitou 100 000 m3 formou "na klíč".

Čepro, a.s. - Biopaliva - Česká republika | 2006

EPC dodávka technologie pro stáčení, skladování, míchání a výdej biopaliv.

Čepro, a.s. - Sklad pohonných hmot Roudnice nad Labem - Česká republika | 2006

Realizace ASŘ skladu a výdeje pohonných hmot Roudnice nad Labem.

KP RIA Brno - Čistírna odpadních vod Blansko - Česká republika | 2005

Elektro, měření a regulace a automatizovaný systém řízení na ČOV Blansko

KP RIA Brno - Čistírna odpadních vod Boskovice - Česká republika | 2005

Automatizovaný systém řízení na ČOV Boskovice

Paramo, a.s. - Terminál Paramo Pardubice - Česká republika | 2005

Výdejní terminál PHM, včetně technologií barvení a aditivace. Generální dodávka.

VHOS, a.s. - Vodárenský dispečink Svitavy - Česká republika | 2005

Regionální vodárenský dispečink Svitavy

Rejnok VaS Žďár - Čistírna odpadních vod Křižanov - Česká republika | 2004

Rekonstrukce systému řízení na čistírně odpadních vod ČOV Křižanov

VaS Znojmo - Úpravna vody Znojmo - II. etapa - Česká republika | 2004

Rekonstrukce PRS, měření a regulace a automatizovaný řídící systém - úpravna vody ÚV Znojmo

Česká Armáda - Sklad PHM Heřmanův Městec - Česká republika | 2003

Projekt a dodávky aditivační jednotky LPH.

VaK JČ - Vodárenský dispečink VaKJČ České Budějovice - Česká republika | 2003

Další etapa rekonstrukce řídícího systému na vodárenských objektech.

VHOS Moravská Třebová - Čistírna odpadních vod Jevíčko - Česká republika | 2003

Rekonstrukce PRS, měření a regulace a automatizovaného systému řízení na ČOV Jevíčko

VHOS Moravská Třebová - Vodárenský dispečink VHOS - Česká republika | 2003

Další etapa rekonstrukce řídícího systému na vodárenských objektech.

ČEPRO a.s. - Terminál Klobouky - Česká republika | 2002

Rekonstrukce skladu a výdeje PHM.

Město Polička - Čistírna odpadních vod Polička - Česká republika | 2002

Rekonstrukce měření a regulace a automatizovaného systému řízení na čístírně odpadních vod Polička

Čepro a.s. - Terminál Mstětice - Česká republika | 2001

Komplextní rekonstrukce skladu.

JVS - Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice a.s. - Vodárenský dispečink JVS - Česká republika | 2000

Jihočeský krajský dispečink + vodárenské objekty (cca. 40)

VaK JČ - Vodovody a kanalizace Jižní Čechy - Dispečink VaK JČ - Česká republika | 2000

Regionální vodárenský dispečink - 300 vodárenských objektů.

VHOS Moravská Třebová a.s. - Vodárenský dispečink Polička - Česká republika | 2000

Regionální vodárenský dispečink s 12 objekty.

Vodovody a kanalizace Kladno Mělník a.s. - Úpravna vody Vrapice - Česká republika | 2000

Lokální systém řízení úpravny vody Vrapice.

ČEPRO a.s. - Terminál Cerekvice nad Bystřicí - Česká republika | 1999

Dodávka MaR a ASŘ výstavby nových nádrží terminálu PHL.

Ostravské vodovody a kanalizace a.s. - Úpravna vody - Česká republika | 1999

Lokální systém řízení ÚV Nová Ves a ÚV Dubí.

TROLEX CZ s.r.o. - Monitorování - Česká republika | 1999

Monitorování systému el. energie pro OKD.

Vodovody a kanalizace Kladno Mělník a.s. - Úpravna vody Klíčava - Česká republika | 1999

Lokální systém řízení ÚV Klíčava

Vodovody a kanalizace Kladno Mělník a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1999

Regionální vodárenský dispečink, vizualizace se stanicemi SAIA

ČEPRO a.s. - Terminál Šlapanov u Havlíčkova Brodu - Česká republika | 1998

Dodávka zařízení technologie, MaR a ASŘ terminálu PHL.

ČEPRO a.s. - Terminál Smyslov u Tábora - Česká republika | 1998

Dodávka zařízení technologie, MaR a ASŘ terminálu PHL.

IVO POWER/ Teplárny Olomouc a.s. - Monitorovací systém - Česká republika | 1998

Monitorování uhelné skládky na CO.

PARAMO Pardubice a.s. - Železniční terminál - Česká republika | 1998

Plnění LTO a nafty do železničních cisteren včetně aditivace.

VHOS a.s. Moravská Třebová - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink s 15 vodárenskými objekty.

Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink 60 objektů. ASŘ a elektro ÚV Kroměříž.

Vodovody a kanalizace Přerov a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink Hranice, Přerov - celkem 60 objektů

Vodovody a kanalizace Říčany u Prahy a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink s 5 vodárenskými objekty.

Vodovody a kanalizace Uherské Hradiště a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink 70 objektů.

ČEPRO a.s. - Terminál Třemošná u Plzně - Česká republika | 1997

Dodávka projektu, elektro, MaR a ASŘ rekuperační jednotky a koncového zařízení produktovodu PHL.

Česká správa letišť a.s. / ESSO Czech a.s. - Letištní sklad LPH, Ruzyně - Česká republika | 1997

Inženýring, projekt a dodávka elektro, MaR a ASŘ terminálu LPH.

Ostravské vodovody a kanalizace a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1997

Centrální řídící systém vodárenského dispečinku Ostrava se 100 vodárenskými objekty.

Shell Czech Republic a.s. - Letištní sklad LPH , Ostrava - Česká republika | 1997

Inženýring, projekt a dodávka technologie a řízení terminálu PHL.

VaK Přerov a.s. - Úpravna vody Přerov - Troubky - Česká republika | 1997

Projekt ASŘ, dodávka ASŘ úpravny vody Přerov - Troubky.

ABB Lummus Chemoprojekt Brno - Inženýring Chemopetrol Litvínov - Česká republika | 1996

Účast na projektu reinstrumentace etylénové jednotky.

AGA GAS s.r.o. - Řízení rekuperace - Česká republika | 1996

Projekt a dodávka elektrického vybavení a ASŘ rekuperační jednotky benzinových par pro železniční terminál PARAMO Pardubice a.s..

ČEPRO a.s. - Terminál PHL Hněvice - Česká republika | 1996

Dodávka rekuperace, technologie a řízení nové plnící lávky.

Čepro a.s. - Terminál PHL Střelice u Brna - Česká republika | 1996

Dodávka projektu elektro, technologie a řízení rekonstruovaných a nových plnících lávek terminálu PHL (žel. stáčiště, produktovod, tankoviště, plnící lávky, návrat par).

MCHZ Ostrava a.s. - Železniční terminál - Česká republika | 1996

Dodávka technologie terminálu plnění aminů do železničních cisteren.

Shell Czech Republic a.s. - Letištní sklad LPH, Brno - Česká republika | 1996

Dodávka komplexní technologie a řízení terminálu LPH.

Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. - Vodárenský dispečink a ÚV(úpravna vody) - Česká republika | 1996

Regionální řídící systém 45 vodárenských objektů.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1996

Regionální vodárenský dispečink 80 objektů.

Vodovody a kanalizace Prostějov a.s. - Vodárenský dispečink a ÚV - Česká republika | 1996

Řídicí systém, MaR a elektro ÚV Prostějov - Hrdibořice, regionální řídící systém vodárenské sítě

Benol s.r.o. - Terminál PHL v Bzenci - Česká republika | 1995

Dodávka elektro, MaR a ASŘ.

ČEPRO a.s. - Terminál PHL Cerekvice n. Bystřicí - Česká republika | 1995

Dodávka elektro, MaR a ASŘ terminálu PHL

Chemis s.r.o. - Terminál PHL Slavkov u Brna - Česká republika | 1995

Projekt a dodávka technologie terminálu PHL (žel. stáčiště, tankoviště, plnící lávky, rekuperace par)

Důl ČSM a.s. - Řídící systém - Česká republika | 1995

Řídící a dispečerský systém teplárny budovaný ve třech etapách dle rekonstrukce jednotlivých kotlů včetně sledování a vyhodnocování distribuce energií v závodě.

OKD - Koksovna Ostrava - Řídící systém koksovny - Česká republika | 1995

Projekt a dodávka MaR a řízení tlaků v předlohách koksárenských baterií.

Teplárny Otrokovice a.s. - Řídící systém teplárny - Česká republika | 1995

Řídící systém popílkového potrubního systému.

Vodovody a kanalizace Boskovice a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1995

Regionální řídící systém vodárenských objektů.

KAME s.r.o - Sklad PHM Přerov - Česká republika | 1994

Inženýring, projekt a dodávka technologie terminálu PHL (žel. stáčiště, tankoviště, plnící lávky, návrat par) v Přerově.

Teplárna Karviná a.s. - Monitoring teplárny - Česká republika | 1994

Monitoring, řízení výroby tepla a spotřeby elektrické energie teplárny.

Vodárny a kanalizace Žďár nad Sázavou a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1994

Regionální řídící systém 54 vodárenských objektů.

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1994

Regionální řídící systém 52 vodárenských objektů.

Různí zákazníci - Montáž ČS PHM - Česká republika | 1993

Dodávka a montáž technologie a elektro na 12 čerpacích stanicích PHM

Loading