Petrochemie

Výstavba a rekonstrukce skladů a terminálů pohonných hmot

VAE CONTROLS® se specializuje na výstavbu a rekonstrukci skladů pohonných hmot, produktovodů a terminálů pro příjem a výdej paliv.

Rozsah našich služeb zahrnuje projekční dokumentaci všech stupňů, vedení projektů, inženýrink, dodávky technologických komplexů formou "na klíč" včetně vlastního automatizovaného systému řízení TAMAS®.

Našim zákazníkům nabízíme komplexní řešení na bázi komponentů osvědčených světových výrobců, což zaručuje splnění veškerých standardů, vysokou provozní spolehlivost, možnost dalšího rozšiřování, rychlý servis a kompatibilitu.

Prezentační video - výstavba skladu PHM formou "na klíč" EN (YouTube)

Prezentační video - výstavba skladu PHM formou "na klíč" FR (YouTube)

Prezentační video - výstavba skladu PHM formou "na klíč" RU (YouTube)

Prezentační video - výstavba skladu PHM formou "na klíč" CN (YouTube)

V rámci vlastního vývojářského a výrobního centra dodáváme zařízení vyvinutá speciálně pro sklady pohonných hmot, která jsou certifikována do prostředí s nebezpečím výbuchu dle standardu ATEX platného v zemích EU.

 

TECHNOLOGIE
Technologie skladování a výdeje pohonných hmot a chemických materiálů s vysokými nároky na bezpečnost a efektivitu. Projekty, dodávky, realizace formou "na klíč".
TAMAS®
TAMAS® (Terminal Automation and Management System) je komplexní systém pro řízení a management technologií skladování a manipulace s pohonnými hmotami.
Hydrocarbon Management System (HMS)
HMS je modulární rozšiřitelný systém pro monitoring a sofistikované řízení bilancí ropy a ropných produktů. Je určen pro rafinérie a distribuční terminály / sklady ropy a ropných produktů a umožňuje monitorování, zpracování a vyhodnocování dat o příjatých, vydaných, zpracovaných a skladovaných produktech.
TAMAS® Lite
TAMAS® Lite (Terminal Automation and Management System) je komplexní systém pro management a administraci skladování a manipulace s pohonnými hmotami. Verze Lite je odlehčená verze software TAMAS®, která je připravena pro méně rozsáhlé aplikace bez požadavků na plně automatické řízení technologie. 
Skidy pro příjem a výdej PHM
Skidy řady CMR jsou kompaktní systémy pro měření množství přijímaného nebo vydávaného paliva, typicky na silničních a železničních terminálech.
SKIDY IPMS

IPMS (INTEGRATED PIPELINE MEASURING STATION SYSTEMS) je zařízení pro bilanční měření petrochemických produktů přečerpá-vaných pomocí trub. SKIDY 2", 4", 8", 12", 16" pro filtraci, kontrolu tlaku a měření ropných produktů, pohonných hmot a také kapalných chemických produktů pro vykládku/nakládku do/ze skladů pohonných hmot, lodních cisteren, železničních terminálů nebo autocisteren.

SKID čerpací
Projektování a výroba čerpacích skidů. Na obrázku je skid se dvěma čerpadly pro čerpání aditiv.
SKID skladovací aditivační
Tento skid je sestavou skladovací dvouplášťové nádrže pro aditivum o objemu 3m3 s výstrojí, aditivačního čerpadla, filtru, regulačního ventilu a propojovacího potrubí. Příslušenství je umístěno na nádrži, šetří tak místo a výrazně usnadňuje instalaci na místě.
Samoobslužný kiosek ETR3
Elektronický Terminál Řidiče (ETR) je určen ke komunikaci řidiče se systémem TAMAS. Na tomto terminálu je možné provádět jak vstupní proceduru zadání plnění, tak i výstupní procedury (tisk DNL atd.)
Tester uzemnění EGT 4

Uzemňovací člen EGT 4 je zařízení, které se používá k ověření správného uzemnění autocisterny nebo železniční cisterny při jejich plnění chemickými látkami, které vytvářejí ve svém okolí prostředí s nebezpečím výbuchu. Zařízení je vysoce odolné proti tzv. falešnému uzemnění. Stav uzemnění je indikován pomocí barevných kontrolek a signalizačních kontaktů pro nadřazený řídicí systém.

Biometrická čtečka
V rámci systému TAMAS 6 existuje možnost bezpečné kontroly identifikace osoby s využitím biometrického ověření PalmSecure, které ověřuje osobu pomocí krevního řečiště dlaně. Pro instalaci čtečky do kiosku ETR byl navržen speciální držák, který umožňuje snímat dlaň zespodu z důvodu eliminace vlivu slunečního svitu na snímač krevního řečiště.
Aditivační jednotka EVA 5, EVA 6

Aditivační jednotka EVA 5 a EVA 6 je kompakní vysoce přesné zařízení pro přidávání malého množství látek - aditiv do vydávaného produktu (benzíny, nafta, oleje, barvy atd.).

Aditivační jednotka EVA Container
Kompaktní kontejnerové řešení aditivačního systému. Obsahuje čerpadlo, regulační ventily, vlastní aditivační jednotku a prostor pro 200 l sud s aditivem. Snadná instalace, vhodné do venkovního prostředí.
Technologie pro výrobu MEŘO

VAE CONTROLS® vyrábí technologickou jednotku pro dávkovou výrobu metylesteru z řepkového oleje. Metylester slouží jako náhrada nafty nebo tvoří základ pro výrobu tzv. bionafty a je ekologicky šetrným palivem.

Kapacita jednotky je volitelná v rozsahu 5 000 - 20 000 tun metylesteru ročně.

Loading