Konference

Tradiční letos už 11. ročník odborného vodárenského semináře "Řídící systémy ve vodárenství 2005" se konal ve čtvrtek 13.4.2005 od 9:30 opět v prostorách Vodárenské akciové společnosti, a.s. Brno - Lesná, ulice Soběšická 156.
IX. mezinárodní vodohospodářská konference. Přednášku na téma: "ASŘ a provozování vodárenských objektů" přednesl ing. Oldřich Hladký a ing. R. Hromádka / VAE CONTROLS.
10. ročník odborné konference "Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod" byly předneseny dvě přednášky: "Řízené srážení fosforu na ČOV Polička" - přednášel: ing. O. Hladký / VAE CONTROLS, ing. V. Langer / VHOS, a.s., ing. J. Fialová / KEMIFLOC, a.s. a přednáška na téma: "Integrovaný dispečerský systém VHOS, a.s." - přednášel: Dr. Ing. David Mrkvica / VAE CONTROLS®
Jako každoročně i letos jsme se zúčastnili konference, organizované SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací. Přednášku na téma: "Snižování ztrát vody" přednesl ing. O. Hladký.
Na 7. vodárenském semináři s názvem "Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod " byly předneseny dvě přednášky: Přednáška na téma: "ČOV a projektování ASŘ" - přednášel: ing. R. Hromádka / VAE CONTROLS® a přednáška na téma: "Řízení aktivační ČOV" - přednášel: ing. O. Hladký / VAE CONTROLS, ing. V. Langer (VHOS Moravská Třebová).
Odborný seminář "Řídící technika ve vodárenství 2004" se konal v prostorách Vodárenské akciové společnosti, a.s. Brno - Lesná, ulice Soběšická 156. Seminář se konal ve čtvrtek 22. 4. 2004 od 9:30 do 14:30.
Přednášku na téma: "ASŘ a uvádění vodárenských objektů do provozu" přednesl ing. R. Hromádka / VAE CONTROLS.
Přednášel: Ing. Oldřich Hladký / VAE CONTROLS® a Ing. Radovan Hromádka / VAE CONTROLS® - "Využití a úloha vodárenského dispečinku".
Přednášel: Ing. Oldřich Hladký / VAE CONTROLS® - "Využití dispečinku pro snižování ztrát vody".
Téma konference: "Rekonstrukce stokových sítí a ČOV". Přednášel: Ing. Oldřich Hladký / VAE CONTROLS® - "Význam ASŘ při rekonstrukci stokových sítí ČOV".
Loading