Přehled aktualit

Poděkování: Českomoravská reklamní agentura Kompakt, spol.s.r.o. děkuje za spolupráci při realizaci projektu "Sociální automobil" Renault Master, určený pro Slezskou diakonii - Duhový dům v Ostravě, který byl předán dne 6.9.2016 za účasti představitelů vedení firem, které se finančně podílely na tomto projektu, tedy i firmy VAE CONTROLS.
Dne 24. května 2016 se v Ostravě v Dolní oblasti Vítkovic konal odborný vodárenský seminář "Bezpečnost provozování vodárenských systémů" ve spolupráci se společností Schneider Electric CZ, s.r.o. Doufáme, že toto setkání bylo pro všechny účastníky zajímavé, přineslo mnoho zážitků pracovních i mimo pracovních, náhled vize do budoucna a v neposlední řadě také nové kontakty. Děkujeme všem za účast a těšíme se na Vás zase příští rok.
V těchto dnech naši technici oživují technologie skladu pohonných hmot v Dongguanu v jihovýchodní Číně. Předmětem naší dodávky jsou skidy pro výdej PHM do autocisteren a řídicí a dministrační systém celého skladu.
Ve vydání č. 12 / 2015 prestižního oborového časopisu World pipelines je publikován odborný článek našeho kolegy Nigela Jonese „A new era of monitoring“. Zmiňuje se v něm o historii řídicích systémů, popisuje způsob optimalizace nákladů podle tzv. celkové ceny vlastnictví (Total cost of ownership) a uvádí konkrétní příklad aplikace na projektu měření a řízení na produktovodu.
Na konferenci SOVAK v Praze 3.- 4. listopadu 2015 byla prezentována přednáška na téma "Provozní bezpečnost vodohospodářské infrastruktury" od autora Ing.Jiřího Kašparce a Ing.Milana Lindovského, MBA.
 VAE Controls, s.r.o. se podílela na modernizaci úpravny vody na Žďársku prostřednitctvím dodávky ASŘTP. Úpravna vody Mostiště zásobuje pitnou vodou 75.000 obyvatel města Žďár nad Sázavou, Třebíč, Velké Meziříčí, Velkou Bíteš a desítky menších obcí. Článek a video můžete shlédnout na iDNES.cz   
Úspěšné využití WAGO modulů pro sběr dat z jímacího území pro dispečink úpravny vody Zaječí. Jímací území se skládá celkem z 16 vrtů, 1 studny a 1 sběrné studny, to vše je napojeno na čerpací stanici surové vody, odkud se čerpá přímo na úpravnu vody. Ve sběrné studni se nachází pak dvě čerpadla, která lze pomocí systému ovládat.
Dne 27. srpna 2015 VAE Controls úspěšně ukončilo projekt a předalo sklad pohonných hmot na letišti v Lielvarde (LV) konečnému zákazníkovi k užívání. Sklad byl v rámci dodávky na klíč postaven na zelené louce v období od června 2014 do června 2015 a zprovozněn v červenci a srpnu 2015. Projektová dokumentace, zpracovaná lotyšskou společností Olimps, byla dodaná zákazníkem již v procesu výběrového řízení. Na projektu spolupracovaly kromě firem skupiny VAE Controls i lotyšské společnosti ACB, SKH, Latteps, Citrus a Inspecta.
Loading