Přehled aktualit

Na 7. vodárenském semináři s názvem "Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod " byly předneseny dvě přednášky: Přednáška na téma: "ČOV a projektování ASŘ" - přednášel: ing. R. Hromádka / VAE CONTROLS® a přednáška na téma: "Řízení aktivační ČOV" - přednášel: ing. O. Hladký / VAE CONTROLS, ing. V. Langer (VHOS Moravská Třebová).
Odborný seminář "Řídící technika ve vodárenství 2004" se konal v prostorách Vodárenské akciové společnosti, a.s. Brno - Lesná, ulice Soběšická 156. Seminář se konal ve čtvrtek 22. 4. 2004 od 9:30 do 14:30.
Článek o návštěvě představitelů firmy Jugopetrol u VAE CONTROLS® (21. - 25. 4. 2004) vyšel v závodním časopisu Jugopetrol. Autor článku: Veselin Petijevic/Jugopetrol, název: "Aditivace ropných derivátů - Jak to dělají Češi".
Přednášku na téma: "ASŘ a uvádění vodárenských objektů do provozu" přednesl ing. R. Hromádka / VAE CONTROLS.
Přednášel: Ing. Oldřich Hladký / VAE CONTROLS® a Ing. Radovan Hromádka / VAE CONTROLS® - "Využití a úloha vodárenského dispečinku".
Přednášel: Ing. Oldřich Hladký / VAE CONTROLS® - "Využití dispečinku pro snižování ztrát vody".
Téma konference: "Rekonstrukce stokových sítí a ČOV". Přednášel: Ing. Oldřich Hladký / VAE CONTROLS® - "Význam ASŘ při rekonstrukci stokových sítí ČOV".
Přednášel: Ing. Oldřich Hladký / VAE CONTROLS® - " ASŘ v provozu ČOV".
Autor článku: Ing. Oldřich Hladký / VAE CONTROLS, název: "Ztráty vody a vodárenský dispečink"
Předání do užívání 1. části řídícího systému SCADA. Systém umožňuje dálkové ovládání a monitoring podzemních zdrojů pitné vody a dalších částí vodovodního systému v Bělehradě. Na dodávce se podílel i místní partner firmy VAE CONTROLS, firma SAGA Bělehrad.
Loading