Přednáška na konferenci "Pitná voda", Trenčianské Teplice, SK

Přednáška na téma "Vodárenství a jeho provozování v souvislosti se změnami krizového zákona k 1. 1. 2011", autoři Doc. Šárka Kročová, TU-VŠB Ostrava a Ing. Milan Lindovský, VAE CONTROLS byla prezentována na konferenci "PITNÁ VODA" v Trenčianských Teplicích na Slovensku ve dnech 3. - 5. 10 .2011.
Loading