Bодни системи

VAE CONTROLS - Телеметрия & SCADA Системи за наблюдение на водопреносни мрежи

Като система за управление на водопроводни и канализационни мрежи VAE CONTROLS доставя SCX SCADA телеметрична система с приложение-надстройка, проектирани от British Serck Controls.

 Съвременните SCADA ( Supervisory Control and Data Acquisition ) системи включват всички функции по наблюдението и управлението, включително на процеси, изискващи вземане на решения. Те напълно заменят рутинния контрол и предоставят на диспечерите опции да наблюдават и евентуално да се намесват в управлението, ако възникне специална ситуация. Системата се състои от телеметрични станции, монтирани на отделните помпи, контролни станции и водни резервоари, водопреработвателни и водопречиствателни станции, като диспечерския център се изгражда с един или повече компютъра, инсталирани в централния диспечерски обект или при технологичните комплексни съоръжения. Прехвърлянето на данни се извършва в преносна среда, обичайно това е радиомрежа, GSM мрежа или телефонна такава.

Virtual GSM network
We offer you the possibility of transmitting telemetry data through a virtual GSM network. The principle is that stations do not communicate directly with the control room, but with an access point GSM network, which operates operator T-Mobile. The data is then transmitted to the control center via a secure Internet connection.
We offer you the possibility of transmitting telemetry data through a virtual GSM network. The principle is that stations do not communicate directly with the control room, but with an access point GSM network, which operates operator T-Mobile. The data is then transmitted to the control center via a secure Internet connection.
Telemetric station as a Service
This concept means that all care and responsibility for the operation of the telemetry station over to us. Can be combined with service "Virtual GSM network."
SCX 6 - SCADA Система – Наблюдение на водопреносни мрежи
SCX 6 - SCADA Система - SCX поддържа гъвкава архитектура за разнообразни системи с брой на точките от няколко стотици до хиляди. SCX се базира на стандартни индустриални интерфейси и протоколи - OPC, OLE/DB, ODBC, HTTP, XML, IEC61131, IEC60870, DNP3, Modbus, Modbus/TCP. Това я превръща в глобално отворена SCADA система.
Съоръжение за пречистване на води
VAE CONTROLS проектира, доставя и инсталира компютърно базирана система за управление на съоръжения за пречистване на води и канализационни мрежи. Обхватът на нашата работа включва проектиране и доставка на определен набор силнотокови уреди, MaR (Measurement and Regulation – Измерване и регулиране) и компютърно базирана система за управление.
TSWM/LP, TS-TBOX

New Small telemetric station TS-TBOX - for use on your new object or as a replacement for the already installed TSLC, TSMGX. Suitable for remote monitoring and control in areas without permanent power. It is a station with very low power consumption communicating through an integrated GSM modem. Very suitable for the water, supplied in the box with IP68 or on a DIN rail.

TSX24 телеметрична станция
Телеметричната станция TSX24 е компактна телеметрична станция с ниска консумация, проектирана за наблюдение и отдалечен контрол върху технологичните съоръжения.
VCLX24C Комуникационен модул
VCLX24C01 Комуникационният модул се използва като инвертор на протокола за данни на Serck за трансфер и ретранслиране на съобщения чрез радиомрежа.
VCL X24 D02 Инвертор
Инверторният релеен адаптер VCL X24 D02 е проектиран да бъде използван в телеметрична станция PX24, като позволява на транзисторните изходи DO 1 и DO 2 на телеметричната станция да бъдат прилагани за превключване в два релейни изхода.
CFI Инвертор

Инверторът CFI е проектиран за инвертиране на импулсни сигнали в обхвата 4 до 20mA ток. Типичното използване на инвертора е за превключвателен импулсен изход от скенер за поток или ротационен датчик.

Причината, поради която инверторът CFI намира приложение се намира във възможността да се използват стандартните входни.

ELBJ-1 Гръмоотвод
Гръмоотводът ELBJ-1 е проектиран за пренапрежителна RF защита на радио антената на терминалните станции. Типичното му приложение е в радиомрежи за телеметрично предаване на данни във водопреносни системи, при инженеринг на газопреносни системи, енергоснабдяване, както и в други подобни области.
VCL01M Източник
VCL01M е интелигентен захранващ и стенд-бай източник, чиито параметри могат да се установяват с помощта на компютър.
Loading